September

1

Fri


2

Sat

Mel Jones group at the Slopes

3

Sun


4

Mon


5

Tue


6

Wed


7

Thu


8

Fri


9

Sat


10

Sun


11

Mon


12

Tue


13

Wed


14

Thu


15

Fri


16

Sat


17

Sun

Lleynmac Bring and Fly entrants at the slopes

18

Mon

Autumn Day (Edin.)

19

Tue


20

Wed


21

Thu


22

Fri

LleynMAC  Bring and Fly

23

Sat


24

Sun


25

Mon

Autumn Day (Glas.)

26

Tue


27

Wed


28

Thu


29

Fri


30

Sat

Thames Valley Silent Flyers at the slopes

< August

October >